Το επίσημο website της εταιρίας Ionas Sports

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των HEAD, MARES

Επιστροφές Προιόντων

Υπαναχώρηση – Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων


1 Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε σε περίπτωση (α) εσφαλμένης εκτέλεσης της παραγγελίας σας, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης άλλου είδους από αυτό που παραγγείλατε (β) καταστροφής του προϊόντος, η οποία προκύπτει αποδεδειγμένα λόγω της συσκευασίας.
2 Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές, και να επιστρέφεται με τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν, η οποία θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής, κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την Αφοί Ιωνάς Ο.Ε. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή μόνον εφόσον:
•    επικοινωνήσετε με email ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας με την Αφοί Ιωνάς Ο.Ε  εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος
•    το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
•    το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής, κ.ο.κ.)
3 Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός δέκα (10) ημερών, η Αφοί Ιωνάς Ο.Ε  διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την επιστροφή τους.
4 Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή (με την εξαίρεση της περίπτωσης 9.1(β) ανωτέρω), , η Αφοί Ιωνάς Ο.Ε διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινος σε ολικό η μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
5 Σε περίπτωση που το επιστρεφόμενο προϊόν συνοδευόταν από δώρο κατά την αγορά του, το δώρο πρέπει επίσης να επιστρέφεται μαζί με τη συσκευασία και τα σχετικά έγγραφα που το συνόδευαν.
6 Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από, την Αφοί Ιωνάς Ο.Ε , και εφόσον εκκρεμεί επιστροφή χρημάτων, αυτή θα πραγματοποιείται με επιμέλεια , της Αφοί Ιωνάς Ο.Ε αναλόγως του τρόπου πληρωμής που είχε επιλέξει ο πελάτης (π.χ. με ακύρωση χρέωσης της πιστωτικής κάρτας).


 
Created by www.baldpixel.com