Όροι χρήσης

Α. ΟΡΟΙ
1. Όροι Χρήσης
H Αφοί Ιωνάς Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. H Αφοί Ιωνάς Α.Ε αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή αυτών μέσω του διαδικτυακού τόπου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
2. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα
H Αφοί Ιωνάς Α.Ε. δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά στα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό όσο και στα πλαίσια των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγών. H Αφοί Ιωνάς Α.Ε. έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο,η Αφοί Ιωνάς Α.Ε. , στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη (όπως, π.χ., τυπογραφικά, αριθμητικά, απεικόνισης) που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώριση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα. Είναι πιθανόν να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη χρωματική απεικόνιση των έργων. Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται κατά προσέγγιση.
3. Περιορισμός Ευθύνης
3.1 H Αφοί Ιωνάς Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη εκτέλεση της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9 «Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).
3.2 Επίσης επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. H Αφοί Ιωνάς Α.Ε. ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
3.3 H Αφοί Ιωνάς Α.Ε. παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν».
3.4 Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Αφοί Ιωνάς Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
4.1 Εκτός εάν άλλως ορίζεται, όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Αφοί Ιωνάς Α.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
4.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της Αφοί Ιωνάς Α.Ε. ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
4.3 Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Αφοί Ιωνά Α.Ε. ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Αφοί Ιωνάς Α.Ε. ή/και των ως άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και η έκθεσή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Αφοί Ιωνάς Α.Ε. δεν θα πρέπει κατά κανέναν τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
5. Ευθύνη Χρήστη
5.1 Οι χρήστες του Ionas Sports αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα Ionas Sports για την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, υβριστικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
5.2 Στο Ionas Sports παρέχονται σύνδεσμοι (links) οι οποίοι θα σας επιτρέψουν να εγκαταλείψετε τις σελίδες του Ionas Sports και να επισκεφθείτε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Οι σχετικές ιστοσελίδες που ενδεχομένως να επισκεφθείτε μέσω αυτών των συνδέσμων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Αφοί Ιωνάς Α.Ε. και, ως εκ τούτου, η Αφοί Ιωνά Α.Ε. και το Ionas Sports ουδεμία ευθύνη φέρουν ως προς το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, τυχόν αλλαγών σε αυτές, ή συνδέσμων που ενδεχομένως περιέχονται σε αυτές. Το Ionas Sports παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο προς διευκόλυνση του χρήστη χωρίς να υποδηλώνει έγκριση της ιστοσελίδας στην οποία παραπέμπει ο σύνδεσμος ή του περιεχομένου αυτής.
6. Ασφάλεια
6.1 Το Ionas Sports αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ionas Sports επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
• Αναγνώριση Πελάτη:
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password) οι οποίοι, κάθε φορά που τους καταχωρείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.
Σας παρέχεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και την απόκρυψή του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ενημέρωσή μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα Ionas Sports δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

• Απόρρητο Συναλλαγών:
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στο Ionas Sports είναι εμπιστευτικές και η Αφοί Ιωνάς Α.Ε. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση αυτών μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
— Μόνον εξουσιοδοτημένοι προστηθέντες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνον όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
— Το Ionas Sports δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
— Στην περίπτωση που το Ionas Sports χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων του, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
— Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
— Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
— Ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλους.
6.2 Σε κάθε περίπτωση το Ionas Sports με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.
7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
7.1 Κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες του Ionas Sports και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος Ionas Sports προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
7.2 Το ηλεκτρονικό κατάστημα Ionas Sports λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα Ionas Sports SA χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή από συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
7.3 Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
8. Αγορά Προϊόντων
8.1 Στο Ionas Sports μπορείτε να βρείτε πολλά προιόντα σχετικά με την κατάδυση και εξοπλισμό για άθληση.
8.2 Για να διευκολύνουμε την αναζήτησή σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα μας σε έξι κεντρικές κατηγορίες και η κάθε κατηγορία έχει και ένα «δέντρο» υποκατηγοριών.
8.3 Σε περίπτωση που ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» που θα σας οδηγήσει κατευθείαν στην επιλογή σας.
8.4 Το Ionas Sports κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ή/και περιγραφής ενός προϊόντος.
9. Υπαναχώρηση – Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων
9.1 Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε σε περίπτωση (α) εσφαλμένης εκτέλεσης της παραγγελίας σας, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης άλλου είδους από αυτό που παραγγείλατε (β) καταστροφής του προϊόντος, η οποία προκύπτει αποδεδειγμένα λόγω της συσκευασίας.
9.2 Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές, και να επιστρέφεται με τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν, η οποία θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής, κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την Αφοί Ιωνάς Α.Ε.. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή μόνον εφόσον:
• επικοινωνήσετε με email ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας με την Αφοί Ιωνάς Α.Ε. εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος
• το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
• το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής, κ.ο.κ.)
9.3 Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός δέκα (10) ημερών, η Αφοί Ιωνάς Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την επιστροφή τους.
9.4 Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή (με την εξαίρεση της περίπτωσης 9.1(β) ανωτέρω), , η Αφοί Ιωνάς Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινος σε ολικό η μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
9.5 Σε περίπτωση που το επιστρεφόμενο προϊόν συνοδευόταν από δώρο κατά την αγορά του, το δώρο πρέπει επίσης να επιστρέφεται μαζί με τη συσκευασία και τα σχετικά έγγραφα που το συνόδευαν.
9.6 Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από, την Αφοί Ιωνάς Α.Ε. , και εφόσον εκκρεμεί επιστροφή χρημάτων, αυτή θα πραγματοποιείται με επιμέλεια , της Αφοί Ιωνάς Α.Ε. αναλόγως του τρόπου πληρωμής που είχε επιλέξει ο πελάτης (π.χ. με ακύρωση χρέωσης της πιστωτικής κάρτας).
10. Ακύρωση Παραγγελίας
Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής της πατώντας το κουμπί «ΑΚΥΡΩΣΗ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Κάνοντας «κλικ» σε αυτό, διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία της παραγγελίας.
11. Τρόποι Πληρωμής
11.1 Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας
Το ηλεκτρονικό κατάστημα Ionas Sports δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard.
Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.
Για τις αγορές σας με την πιστωτική σας κάρτα, ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας σας.
Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας αναλαμβάνεται από την τράπεζα EUROBANK, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής σας.
Μέσω ορισμένων πιστωτικών καρτών παρέχεται η δυνατότητα αγοράς με άτοκες δόσεις.
Για την επιπρόσθετη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται απο την ιστοσελίδα μέσω SSL certificate και ως εκ τούτου είναι κρυπτογραφημένες και ασφαλής. Έτσι, κατά τη διαδικασία αγοράς μέσω πιστωτικής, αυτόματα τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στην VISA ή MasterCard καλύπτονται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL 128-bit, την πιο ισχυρή κρυπτογράφηση που υπάρχει σήμερα παγκόσμια. Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας, παρά μόνον χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ελέγχου και χρέωσής της. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με το Ionas Sports μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς.
Το Ionas Sports δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές μέσω αυτού του site.
11.2 Με κατάθεση ή έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό στις Τράπεζες :
• EUROBANK: 0026.0043.17.0200155790 (IBAN:GR 1102600430000170200155790) με δικαιούχο την AΦΟΙ ΙΩΝΑ Α.Ε.
• ΕΘΝΙΚΗ: 13344036655 (IBAN: GR 5901101330000013344036655) με δικαιούχο την AΦΟΙ ΙΩΝΑ Α.Ε.
Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μας στείλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής ή της απόδειξης κατάθεσης με FAX στο 210 2845623 ή με email στο sales@ionas.gr. Με τη λήψη του FAX ή του email θα σας αποσταλεί η παραγγελία σας σύμφωνα με τους όρους αποστολής που αναφέρονται στο παρόν. Εάν δεν λάβουμε FAX ή email σας από το οποίο να προκύπτει η καταβολή του συνολικού ποσού της παραγγελίας σας εντός επτά (7) ημερών, η παραγγελία θα θεωρείται άνευ ετέρου τινος άκυρη και η Αφοί Ιωνάς Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τα προϊόντα προς πώληση σε άλλους αγοραστές χωρίς καμία άλλη ενέργεια.

12. Τιμές
12.1 Όλες οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Εάν ο αγοραστής δηλώσει χώρα προς την οποία πρέπει να μην χρεωθεί ο Φ.Π.Α., το ποσό που αντιστοιχεί αφαιρείται αυτόματα και εμφανίζεται η καθαρή αξία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
12.2 Ο αγοραστής έχει την αποκλειστική ευθύνη να ελέγξει εάν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός που προβλέπεται από τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς της χώρας του ή/και της χώρας αποστολής του προϊόντος της παραγγελίας του.
12.3 Ο αγοραστής ή/και ο παραλήπτης της παραγγελίας βαρύνεται εξ ολοκλήρου με τυχόν έξοδα εκτελωνισμού ή δασμούς κατά την παραλαβή της παραγγελίας.
12.4 Το Ταχυδρομείο της κάθε χώρας ενδέχεται να ανοίξει τη συσκευασία προκειμένου να ελέγξει το περιεχόμενο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
12.5 Η Αφοί Ιωνάς Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές οποιωνδήποτε προϊόντων χωρίς να υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενημέρωση. Ωστόσο, οποιαδήποτε τροποποίηση τιμών σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί.

13. Παραγγελία – Αποστολή Προϊόντων – Έξοδα Αποστολής – Καθυστέρηση
13.1 Ολοκλήρωση Παραγγελίας
Όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, μαζί με τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό της, ενώ παράλληλα σας αποστέλλεται email με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας.
13.2 Αποστολή Παραγγελίας
Η παραγγελία σας αποστέλλεται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες μέσω COURIER στην Ελλάδα και πέντε (5) με UPS στην Ευρώπη.
13.3 Έξοδα Αποστολής μέσω COURIER
Τα έξοδα αποστολής μέσω COURIER (περιλαμβάνεται η συσκευασία) έχουν ως εξής (όλες οι τιμές αναφέρονται σε ΕΥΡΩ):
ΕΛΛΑΔΑ: € 6
ΕΥΡΩΠΗ: € 25
Διευκρινίζεται ότι τα πιο πάνω ποσά καλύπτουν έξοδα αποστολής και συσκευασίας, χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία.
Για παραγγελίες με παράδοση στην Ελλάδα που υπερβαίνουν συνολικά τα € 100, ο αγοραστής ΔΕΝ επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.
13.4 Καθυστέρηση Παραγγελίας
Η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για έναν από τους εξής λόγους:
• Είναι πιθανόν κάποιο είδος να έχει εξαντληθεί. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερωθείτε με email από το Ionas Sports
• Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών, καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την αποστολή, μεταφορά ή/και παράδοση της παραγγελίας σας.
• Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η επικοινωνία μαζί σας στα στοιχεία που εσείς δώσατε, εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο κώλυμα στη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας που αφορά, π.χ., σε κάποιο προϊόν που επιλέξατε ή στην πληρωμή ή αποστολή λόγω ελλιπών στοιχείων.

Μενού
Close

My Cart

Recently Viewed

Close

Καλωσήρθατε !

Ο κωδικός θα αποσταλεί στο email σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, την άρτια εμπειρία σας στον ιστότοπο και για ό,τι ακόμα περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου.

Έχετε ήδη λογαριασμό?

Close

Categories